ඔබේ වටිනා අදහස් වලට අපි ගරු කරමු!

අපට කතාකරන්න එපා

නිර්මාණකරු වෙනත් රටකට සිටී

හේතුව

ලාංකිකයන් යනු මෝඩ දේශපාලකයන් වීරයන් ලෙසටත්, ව්‍යවසායකයන් මෝඩයන් ලෙසටත් පිළිගන්නා අපූරු ජාතියකි. ඔවුහු මිනිසුන් මනින්නේ පිටත පෙනුමෙන් මිසක දැනුමින් නොවේ. ඉතිහාසයේ පෘතුග්‍රීසි, ලන්දේසි, සහ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ට රට පාවා දුන් මෙම ආඩම්බර ජාතිය, අද ඉතිහාසයේ සිටි රාවණ පරපුරක් ගැන විකාර කියවද්දී, එදා පිටරැටියන් මෙම රටෙන් මංකොල්ල කාගෙන ගිය රන්, මුතු මැණික් ගැන කිසිත් නොදොඩා හිඟන්නන් මෙන් පිටරටින් ආධාර ඉල්ලමින් අනාගත පරපුර වල පල්ලට ගෙන යති. මිනිස්සුන් හදන්නට යනවාට වඩා තමන් හැදෙන එක මනා යැයි අවබෝධ කරගත් නිර්මාණකරු, රටින් පිටව ගියේ මෙම මෘදුකාංගය 100% නොමිලේ ඔබට ලබා දෙමිනි.

ඉල්ලීම

ඔබගේ දරුවන්ට නොමනා මාධ්‍ය වෙනුවට වටිනා අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න. නොමිලේ ලැබෙන තුරු නොසිට තමන්ට අවශ්‍ය දෑ නිවසේදීම සෑදීමට ඔවුන් පුරුදු කරන්න.