ගමේ පොතේ ගමන් මඟ !

ආරම්භය - 2012 අගෝස්තු

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාකාරී ග්‍රාම නිලධාරීතුමෙකු වන නවෝද අබේරත්න මහතාට තිබූ අපහසුම කාර්යය වුයේ තමන්ට අදාල වූ වසම් තුනක වැඩ රාජකාරී එකවර කර ගැනීමයි. ඔහුගේ වසම් තුනම නාගරික වසම් වූ බැවින් ඔහුට සතියේ දින හතම වැඩකිරීමට සිදුවිය. මේ සඳහා පරිගණක මෘදුකාංගයක් තිබුනා නම් මන යැයි සිතූ ඔහු දිනක් පත්තරයේ තිබූ වෙළඳ දැන්වීමක අංකයකට කතා කළේය. ඒ ඔහු ප්‍රථම වරට ප්‍රියංකර දිලන්ත හඳුනාගත් දිනයයි. එවකට ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යයෙකුව සිටි දිලන්ත තමන්ගේ දැනුම භාවිතාකර ග්‍රාම නිලධාරී මෘදුකාංගයේ මුල් ආකෘතිය නිර්මාණය කළේය. පහත දැක්වෙන්නේ එහි අනුරුවකි.


මෘදුකාංගයට සංකීර්ණ කොටස් එකතු කිරීම - 2012 ඔක්තෝම්බර්

ඉහත නිර්මාණය ගැන හිතක් පහල වූ එවකට කෑගල්ලේ දිසාපතිතුමා දිලන්ත මහතාව කැඳවා සියලුම ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් සඳහා ගැලපෙන ලෙස මෙය නිර්මාණය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. මෙම අවස්ථාව සඳහා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් විශාල පිරිසක් රැස්ව සිටියහ. මෙහිදී ලබාගත් අදහස් එකතු කර දිලන්ත විසින් සාර්ථක මෘදුකාංගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන ලද්දේය.


ගමේ පොත එලි දැක්වීම - 2013 ජනවාරි

අති සාර්ථක ග්‍රාම නිලධාරී මෘදුකාංගයේ කලඑලි දැක්ම ආරම්භ විය. මෙයට අති විශාල පිරිසක් ඒකරාශී වී සිටියහ. මෘදුකාංගය ගැන පැහැදුණු බොහෝ ග්‍රාම නිලධාරීහු එදින මෘදුකාංගය මිලදී ගත්හ. පහත දැක්වෙන්නේ එම අවස්තාවේ ගත් රූප රාමු කිහිපයකි.


දෙවන සංස්කරණය එලි දැක්වීම - 2014 ජූනි

වසරකට අධික කාලයක් තුල ලබාගත් නැවුම් අත්දැකීම් සහ අදහස් කැටි කොට නිර්මාණය කරන ලද දෙවන සංස්කරණය අපි මෙසේ ඉදිරිපත් කරමු. මේ සඳහා සහය දුන් සියලුම දෙනාට අපි අපේ තුති පුද කර සිටිමු.